Maatschappij en Moreel Leiderschap

In het najaar van 2016 wordt in De Nieuwe Kring een lezingencyclus gehouden met als alles omvattende titel: “Maatschappij en Moreel Leiderschap”.

Onze maatschappij is internationaal in een roerige fase terechtgekomen. Tal van onzekerheden bepalen de kwaliteit van ons leven op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied.

Het vluchtelingenprobleem is veelomvattend, de relatie tussen Oost en West op ons Europees continent staat onder grote druk, evenals de verhoudingen binnen de Europese Unie: “Het Europa van de 28”.

Wat betekent het om de spanningen met onze Oost-Europese buurlanden te zien oplopen? Is er nog sprake van moreel leiderschap dat op het brede vertrouwen van ons allen kan rekenen of moeten we leren leven met het gebrek hieraan?

Tal van vragen, die hebben geleid tot een vijftal lezingen onder de brede titel “Maatschappij en Moreel Leiderschap”, waarbij deze problematiek steeds vanuit een andere invalshoek zal worden ingeleid door deskundigen.

De cyclus waarvoor u zich kunt aanmelden is als volgt samengesteld:

8 septemberBenaderd vanuit de wetenschapDr Meindert Fennema, emeritus hoogleraar politicologie, columnist
22 septemberBenaderd vanuit de theologieDs Sybout van der Meer, emeritus predikant
4 oktoberBenaderd vanuit het openbaar bestuurMr Bernt Schneiders, burgemeester van Haarlem en Bloemendaal, voorzitter Vereniging van Burgemeesters
13 oktoberBenaderd vanuit het bedrijfslevenMr Frederik de Nerée, verbonden aan Goldman Sachs te Londen
25 oktoberBenaderd vanuit de problematiek van het klimaatbeleidDrs Ed Nijpels, o.a. kroonlid SER, voorzitter borgingscommissie energie-akkoord

De lezingen vinden plaats in het gebouw van De Nieuwe Kring,
Oscar Mendliklaan 3 te Aerdenhout.

Zaal open:           19:30                       Toegang (per lezing):                 €10,-
Aanvang lezing:   20:00                       (leden van De Nieuwe Kring:     €7,50)
Pauze:                 20:45
Discussie:            21:00                       Bij aanmelden voor de gehele cyclus van
Einde:                  22:00                       vijf lezingen  €40,- (leden van DNK €30)

Aanmelden is gewenst. Dat kan telefonisch op het nummer van De Nieuwe Kring (06-16396446) of door overmaking van het bedrag op NL62 ABNA 0433535318 t.n.v. De Nieuwe Kring onder vermelding van: “Moreel Leiderschap” en de datum van de lezing.

De organisatie en de gespreksleiding zijn in handen van de heer M.R. van der Heijden. Voor inhoudelijke informatie is hij bereikbaar onder nummer 06-53352213.