Open Boek 2019

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OPEN BOEK LEZINGEN:

De OpenBoek lezingen vinden plaats in de Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout.

Zaal open (voor een glaasje)            17.00 uur
Begin van de lezing                           17.30 uur       

Gemeenschappelijke maaltijd na afloop van de lezingen 18.45-20.00 uur.
(uitsluitend voor wie zich daarvoor tevoren hebben aangemeld)                 

Reserveren voor de maaltijd uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing bij René Stouthamer, e-mail: stouthamer-vanbiezen@hotmail.com of telefonisch 06 1639 6446
Leden genieten voorrang voor de maaltijd, wanneer zij zich ten minste een week voor de dag van de lezing opgeven.

Kosten:   Lezing    € 7,- voor leden en € 10, – voor niet-leden;

                 Maaltijd   € 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.

 

PROGRAMMA 2019

10 Januari – Ute Schützendorf over: “Doktor Faustus” van Thomas Mann

De roman Doktor Faustus van Thomas Mann is één van de grootste en belangrijkste romans van de 20e eeuw. Hij is geschreven tussen 1943 en 1947, en gaat in feite over de vraag hoe Duitsland, het land der Dichter und Denker (van dichters en denkers) kon verworden tot het land der Richter und Henker (van rechters en beulen). Deze vraag blijft belangrijk en griezelig actueel, zeker nu in deze tijd van groeiende aantrekkingskracht van populistische ideeën, waarbij emoties en meningen het winnen van argumenten en feiten, nationaal eigenbelang geplaatst wordt boven humanistische waarden, en zelfs andere culturen en etniciteiten als minderwaardig beschouwd worden en geweld niet wordt geschuwd.
Thomas Mann verwerkt uiteraard veel van zijn eigen ervaringen in deze roman. Zijn ontwikkeling van conservatief monarchist tot overtuigd democraat en een van de meest vooraanstaande antifascisten is opmerkelijk en bijzonder interessant. De roman kan ook worden beschouwd als een zelfkritische reflectie op Mann’s eigen denken en doen.

13 Februari –

27 Februari –

27 maart –

17 April –

1 Mei – 20.00 uur –

22 Mei –

9 oktober – 

30 oktober –

13 november – 

27 november –