Zondagsdiensten

Zondagsdienst elke 2 weken

IMG_1100aEens in de twee weken vindt in De Nieuwe Kring een zondagsdienst plaats. De diensten worden telkens geleid door een gastpredikant, meestal uit de omgeving, maar ook van elders uit het land. In de prediklijst hieronder is door middel van afkortingen aangegeven tot welke gezindte de predikant behoort. Incidenteel zijn er diensten die worden geleid door een voorganger die geen predikant is of die niet tot een van de hier genoemde gezindten behoort.

Aanvang van de diensten is om 10.30 uur, tenzij hieronder anders aangegeven. Na afloop van de dienst wordt er een kopje koffie geschonken. Hierbij is gelegenheid de voorganger en de bezoekers van de dienst te ontmoeten.

U kunt uw auto parkeren op de Oscar Mendliklaan en indien nodig op de Aerdenhoutsduinweg (om de hoek, richting voormalig postkantoor).

ZONDAGMORGEN BIJEENKOMSTEN 2019

(wijzigingen voorbehouden)

Zondag 27 januari       Ds J.F. Goud, Rem. Den Haag
Zondag 10 februari     De heer Th. van Hoogstraten, Dg. Amsterdam
Zondag  3 maart         Dienst Kleine Kerken Kennemerlandin De Kapel – Bloemendaal
Zondag 17 maart        Mevrouw C.C. Verheus-Nieuwstraten, Dg. Haarlem
Zondag 31 maart Ds J. van Aller, PKN Haarlem
Zondag 14 april Ds K. Bezemer, Vrijzinnig, Voorburg         
Zondag 21 april        Pasen [ wordt nader bekend gemaakt ]              
Zondag 12 mei           [ wordt nader bekend gemaakt ]
Zondag 26 mei         [ wordt nader bekend gemaakt ]
Zondag  9 juni          Pinksteren – Ds E.H. Cossee, Rem. Rotterdam        Zondag 23 juni          [ wordt nader bekend gemaakt ]
Zondag 29 juli Filmochtend:
Zondag 12 augustus [ wordt nader bekend gemaakt ]
Zondag 8 september     [ wordt nader bekend gemaakt ] 
Zondag 29 september     Mevrouw C.C. Verheus-Nieuwstraten, Dg. Haarlem
Zondag 13 oktober       Ds K. Bezemer, Vrijzinnig, Voorburg 
Zondag  3 november      Ds E. Cossee     
Zondag 17 november  Mevrouw Ds M. de Vries, Rem. Wassenaar
Zondag 15 december  15.30 uur Adventsvesper –
Woensd 25 december Kerstmis   [ wordt nader bekend gemaakt ]

Tenzij anders aangegeven beginnen de diensten om 10:30 uur in het gebouw van De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3 te Aerdenhout. Na afloop is er gelegenheid van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie.

 

Verklaring afkortingen:
Dg=Doopsgezind, PKN=Prot.Kerk Nederland, Rem=Remonstrants, NPB=Ned.Protestanten Bond, VVP=Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.
(o)= Uitgangscollecte voor bijzonder doel.