De mummiekist van Peftjaoeneith: conservering in context

In deze lezing zal Helbertijn Krudop vertellen over het onderzoek naar en de restauratie van de mummiekist van Peftjaoeneith, een van de topstukken van de Egyptische collectie in het Rijksmuseum van Oudheden en nu te zien in de nieuwe vaste opstelling over Egypte. Ook aan bod komen de vervaardiging en decoratie van mummiekisten, moderne onderzoeksmethoden en restauratie-ethiek.
Drs Krudop is restaurator organische materialen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.