20 november 2013

Dr Ch. Hupperts, antiek filosoof en graecus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam gaf een boeiende lezing over “De geluksopvatting van Aristoteles”. Een van belangrijkste werken die ons van de grote Griekse filosoof Aristoteles zijn overgeleverd, is de Ethica Nicomachea, een indrukwekkende studie van het menselijke gedrag en de menselijke beweegredenen. Centraal in dit werk staat de vraag hoe de mens een gelukkig en geslaagd leven kan realiseren. Deze vraagstelling vormt het kader voor een diepgaande analyse van het menselijke gedrag, het karakter, de emoties en het denken. Geluk is voor Aristoteles geen kortstondig opgetogen gevoel of een vorm van tevredenheid. Maar geluk is iets waarvoor we een heel leven nodig hebben om het te realiseren. Zijn visie op het menselijk geluk is bijzonder origineel en zeer overtuigend.