De Nieuwe Kring

Bron van reflectie, contemplatie
en inspiratie

Oscar Mendliklaan 3
2111 AS Aerdenhout

06-16396446
023-5245845

Frederik de Neree - De Nieuwe Kring

Mr Frederik de Nerée

Op donderdag 13 oktober zal Mr Frederik de Nerée in het kader van de lezingencyclus Maatschappij en Moreel leiderschap een inleiding geven waarin hij dit thema zal belichten vanuit het gezichtspunt van het bedrijfsleven. Na de lezing is er ruime gelegenheid om van gedachten te wisselen met de spreker.

Onze maatschappij is internationaal in een roerige fase terecht gekomen. Tal van onzekerheden bepalen de kwaliteit van ons leven op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Zowel de milieuproblematiek als de financiële problematiek kennen vele aspecten; de gevolgen van een eventuele Brexit zijn niet te overzien en de relatie tussen oost en west op ons Europees continent staat onder grote druk.

Wat betekent het om de spanningen met onze Oost-Europese buurlanden te zien oplopen? Hoe gaan we om met toenemende onzekerheid op de financiële markten? Is er nog sprake van moreel leiderschap dat op het brede vertrouwen van ons allen zou moeten kunnen rekenen of moeten we leren omgaan met het gebrek hieraan?

Frederik de Nerée (1971) werkt in het Benelux team voor vermogensbeheer van Goldman Sachs in Londen. Goldman Sachs is een internationale zakenbank die naast vermogensbeheer actief is op het gebied van onder andere fusies en overnames, handel in financiële waarden, merchant banking en financieringen voor een brede groep van klanten waaronder overheden, bedrijven, financiële instellingen en vermogende particulieren.

Donderdag 13 oktober

Deze lezing wordt gehouden in de grote zaal van De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout

  • 19.30 uur: Zaal open
  • 20.00 uur: Aanvang lezing
  • 22.00 uur: Einde (ca.)

Entree: €10,00 (leden DNK €7,50)

Aanmelden is gewenst. Dat kan telefonisch op het nummer van De Nieuwe Kring: 06-16396446 of door overmaking van het juiste bedrag op NL62ABNA0433535318 t.n.v. De Nieuwe Kring onder vermelding van: “Moreel Leiderschap – 13 oktober”

Complete cyclus

Deze lezing is de vierde in een cyclus van vijf lezingen. U kunt zich voor de gehele cyclus aanmelden door overmaking van €40,- (leden van De Nieuwe Kring €30) op NL62ABNA0433535318 t.n.v. De Nieuwe Kring onder vermelding van: “Moreel Leiderschap-cyclus”

De organisatie en de gespreksleiding zijn in handen van Rob van der Heijden. Voor inhoudelijke informatie is hij bereikbaar onder nummer 06-53352213.