OpenBoek 2020

Alle OpenBoek lezingen vinden plaats in De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout,
doorgaans op de eerste woensdag van de maand.

Zaal open (voor een glaasje)                     17.00 uur
Begin van de lezing                                    17.30 uur

Voor hen die hebben gereserveerd is er van 18.45 -20.00 uur een gemeenschappelijke maaltijd.

Reserveren voor de maaltijd uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing –  telefonisch
bij René Stouthamer op  06 1639 6446 of per e-mail: stouthamer-vanbiezen@hotmail.com.
Leden genieten voorrang voor de maaltijd, mits zij zich ten minste twee dagen tevoren opgeven.

Kosten:            Lezing             €   8, – voor leden en € 10, – voor niet-leden;
Maaltijd          € 12,- voor leden en   € 15,- voor niet-leden, glas wijn inclusief.

 

Woensdag 5 februari 2020

Norbert Peeters vertelt over:  “Darwins Engelen”
(vrouwelijke geleerden in de Victoriaanse tijd)

De negentiende-eeuwse Britse antropoloog James Mc. Grigor Allan schrijft: ‘De vrouw heeft een cel minder in het hoofd, maar een vezel meer in het hart’. Dit was de algemeen aanvaarde opvatting in de Victoriaanse tijd: mannen hebben de ratio, vrouwen de emoties. Hoewel de vrouw werd geprezen om haar morele kwaliteiten zou zij in haar verstandelijke vermogens achterblijven bij de man. Ook de beroemde Britse bioloog Charles Darwin dacht er zo over. Toch weerhoudt dit hem er niet van om met vrouwelijke geleerden te corresponderen. Sterker nog, hij hechte veel waarde aan hun bevindingen. Wie waren deze vastberaden vrouwen? Laat zoveel duidelijk zijn: zij braken allen met het Victoriaanse ideaalbeeld van de vrouw en vochten zich binnen in het mannelijke academische bolwerk. Tijdens deze lezing maak je kennis met het leven en werk van een paar vooraanstaande vrouwelijke wetenschappers uit de Victoriaanse tijd.”

“Norbert Peeters (MA) studeerde archeologie en de wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Vorig jaar was hij samen met Tessa van Dijk samensteller van de bundel: Darwins engelen – Vrouwelijke geleerden in de Victoriaanse tijd. Ook schreef hij samen met oud-hoogleraar Wouter Oudemans Plantaardig.  En in 2016 verscheen zijn debuut getiteld Botanische revolutie: De plantenleer van Charles Darwin.”

Woensdag 4 maart 2020