In deze lezing zal de spreker het hebben over de Keltisch-christelijke spiritualiteit.
Deze vorm van christendom is ontstaan tijdens de verovering van de Keltische gebieden in West Europa door de Romeinen in de eerste eeuwen van onze jaartelling. In ons deel van Europa is deze variant van het Christendom wat minder bekend, maar sinds het begin van de vorige eeuw hebben wereldwijd steeds meer mensen het leren kennen en waarderen. Vooral de nauwe aansluiting bij de natuur en natuurbeleving spreekt velen aan. Op het eiland Iona, een van de Inner Hebrides voor de Schotse westkust, is een religieuze gemeenschap gevestigd die actief probeert deze vorm van vroeg-christelijke traditie in stand te houden en die daarbinnen veel nieuwe en vernieuwende liturgische teksten heeft ontwikkeld.
De lezing gaat eerst in op de ‘heidense’ herkomst van deze vorm van christendom. Daarna wordt ingegaan op haar kenmerken en op enkele voorbeelden van Keltisch-liturgische teksten.
Ds Otto Sondorp is predikant in Santpoort en werkt daarnaast als interim-predikant. Zijn interesse voor de Keltisch-christelijke spiritualiteit vindt zijn oorsprong in een zoektocht naar ‘geaarde’ vormen van spiritualiteit en in de loop der jaren heeft hij zich verder verdiept in diverse vormen ervan.
Zo organiseerde hij enkele jaren een conferentie over de verhouding tussen kerkelijke spiritualiteit en de destijds zo genoemde ‘ New Age’. Hij voelde zich in deze zoektocht ook aangetrokken tot de oecumenische gemeenschap van Iona en weet zich zeer geïnspireerd door het oorspronkelijke karakter van de religieuze gemeenschap daar.