OpenBoek Carel ter Linden

In deze OpenBoek lezing heeft Ds Carel ter Linden de achtergronden van zijn nieuwe boek ” Wat doe ik hier in GODSNAAM ” toegelicht. Hij legt uit dat hij niet meer in een persoonlijke god gelooft, dus niet meer in ‘een god die ons ziet en hoort’. God is...

Nieuwjaarsmeditatie

Eén dag voor Epiphanie leidde Ds Sybout van der Meer de nieuwjaarsvesper in aan de hand van Mattheüs 2, vers 1:23 met de hierna volgende overdenking: Drie kinderen waren in deze weken rond Kerstmis veel in mijn gedachten. Eén kind ken ik uit de bijzondere verhalen,...

90 – jarig bestaan

Op 19 december 2013 werd het 90-jarig bestaan van onze Vereniging gevierd. Na een korte ledenvergadering, waarin Maurits van Tol bij acclamatie werd benoemd tot lid van het bestuur en waarin het beleidsplan voor 2014 werd goedgekeurd, was er een buffet met pompoensoep...

De geluksopvatting van Aristoteles

20 november 2013 Dr Ch. Hupperts, antiek filosoof en graecus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam gaf een boeiende lezing over “De geluksopvatting van Aristoteles”. Een van belangrijkste werken die ons van de grote Griekse filosoof Aristoteles zijn...

De geschiedenis van het Ganzenbord

Op 30 oktober 2013 hield Christine Sinninghe Damsté-Hopperus Buma een zeer boeiende lezing over de geschiedenis van het ganzenbord. Ze beschreef ons hoe het spel in de 17e eeuw in Nederland bekend raakte bij de gegoede burgerij en ze liet ons vele varianten zien op...