ZONDAGS BIJEENKOMSTEN 2017

Zondag 15 januari 15:30 uur Jaaropening (door bestuur en met muziek)
Zondag 22 januari Ds J.F Goud, Rem. Den Haag
Zondag 5 februari Mevrouw Ds C.C.S du Croo de Jongh, Rem. Haarlem
Zondag 19 februari [ wordt nader bekend gemaakt ]
Zondag 5 maart Dienst Kleine Kerken Kennemerland – in Haarlem
Zondag 19 maart Mevrouw Ds A. van der Hoek, Rem. Den Haag
Zondag 2 april Mevrouw Ds R.M.M. Hoogewoud-Verschoor, Dgz. Haarlem
Zondag 16 april – Pasen [ wordt nader bekend gemaakt ]
Zondag 7 mei Ds E.H. Cossee, Rem. Rotterdam
Zondag 21 mei [ wordt nader bekend gemaakt ]
Zondag 4 juni – Pinksteren Oecumenische dienst – in openlucht Theater Bloemendaal
Zondag 18 juni Ds H.S. Heijn, Dgz. Haarlem
Zondag 25 juni Oecumenische dienst – Ds O. Sondorp, PKN Santpoort

Juli en augustus Programma met film en “Voor leden door leden”

Zondag 20 augustus Ds J. Brüsewitz, Dgz. Leiden
Zondag 3 september [ wordt nader bekend gemaakt ]
Zondag 17 september [ wordt nader bekend gemaakt ]
Zondag 8 oktober Ds E.H. Cossee, Rem. Rotterdam
Zondag 22 oktober [ wordt nader bekend gemaakt ]
Zondag 5 november Mevrouw Ds R.M.M. Hoogewoud-Verschoor, Dgz. Haarlem
Zondag 19 november [ wordt nader bekend gemaakt ]
Zondag 10 december 15.30 uur Adventsvesper – Mevrouw Ds C.C.S. du Croo de Jongh
Maandag 25 december – Kerstmis Ds S. van der Meer, Dgz. Aerdenhout


Verklaring afkortingen:
Dg=Doopsgezind, P.K.N=Prot.Kerk Nederland, Rem=Remonstrants, N.P.B=Ned.Protestanten Bond, V.V.P.=Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.