Op 19 december 2013 werd het 90-jarig bestaan van onze Vereniging gevierd.

Na een korte ledenvergadering, waarin Maurits van Tol bij acclamatie werd benoemd tot lid van het bestuur en waarin het beleidsplan voor 2014 werd goedgekeurd, was er een buffet met pompoensoep en broodjes. Ongeveer 50 leden en belangstellenden waren aanwezig.

foto 2Onze ereleden Let van Dijk en Nel de Ruig gaven een veelzijdige terugblik op de 90-jarige geschiedenis aan de hand van bijzondere verhalen en anekdotes. De enorme toewijding die vanaf het eerste moment de heer Bierens de Haan, samen met enkele anderen, maar later ook de heer van Leer aan de dag hebben gelegd in relatie tot “hun” Religieuze Kring Aerdenhout liep als een rode draad door het verhaal.

foto edoVoorzitter Edo Jonker vertelde aansluitend over de toekomstplannen voor De Nieuwe Kring en gaf duidelijk aan hoe moeilijk het is om een 90-jarige op een verantwoorde wijze “in leven” te houden en mee te laten groeien in de veranderingen van de tijd. Door enerzijds vast te houden aan lang bestaande tradities, zoals de zondagmorgenbijeenkomsten en het pastorale werk, en anderzijds het zwaartepunt van de activiteiten als OpenBoek, DiscussieKring, concerten en diverse cursussen uit te breiden en te intensiveren, hoopt het bestuur er in te slagen De Nieuwe Kring voor een grotere doelgroep aantrekkelijk te maken.

foto vieux bleuDe avond werd muzikaal opgeluisterd door het ensemble Vieux Bleu die op prachtige wijze kerstliederen van “overal en door de eeuwen heen” ten gehore brachten.

Het was een bijzonder waardevolle avond.