Open Boek 2019

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OPEN BOEK LEZINGEN:

De OpenBoek lezingen vinden plaats in de Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout.

Zaal open (voor een glaasje)            17.00 uur
Begin van de lezing                           17.30 uur       

Gemeenschappelijke maaltijd na afloop van de lezingen 18.45-20.00 uur.
(uitsluitend voor wie zich daarvoor tevoren hebben aangemeld)                 

Reserveren voor de maaltijd uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing bij René Stouthamer, e-mail: stouthamer-vanbiezen@hotmail.com of telefonisch 06 1639 6446
Leden genieten voorrang voor de maaltijd, wanneer zij zich ten minste een week voor de dag van de lezing opgeven.

Kosten:   Lezing    € 7,- voor leden en € 10, – voor niet-leden;

                 Maaltijd   € 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.

 

PROGRAMMA 2019

10 Januari – Ute Schützendorf over: “Doktor Faustus”
De roman Doktor Faustus van Thomas Mann is één van de grootste en belangrijkste romans van de 20e eeuw. Hij is geschreven tussen 1943 en 1947, en gaat in feite over de vraag hoe Duitsland, het land der Dichter und Denker (van dichters en denkers) kon verworden tot het land der Richter und Henker (van rechters en beulen). Deze vraag blijft belangrijk en griezelig actueel, zeker nu in deze tijd van groeiende aantrekkingskracht van populistische ideeën, waarbij emoties en meningen het winnen van argumenten en feiten, nationaal eigenbelang geplaatst wordt boven humanistische waarden, en zelfs andere culturen en etniciteiten als minderwaardig beschouwd worden en geweld niet wordt geschuwd.
Thomas Mann verwerkt uiteraard veel van zijn eigen ervaringen in deze roman. Zijn ontwikkeling van conservatief monarchist tot overtuigd democraat en een van de meest vooraanstaande antifascisten is opmerkelijk en bijzonder interessant. De roman kan ook worden beschouwd als een zelfkritische reflectie op Mann’s eigen denken en doen.

9 oktober – Cees Broekhof  over: “Chinees exportporcelein”
De lezing beperkt zich tot het tijdvak 1600 – 1800 en is gericht op ceramiek voor het Westen. De kenmerken van de belangrijkste groepen porselein worden besproken aan de hand van objecten. Er wordt duidelijk gemaakt welk type porselein in welke periode geplaatst moet worden; ook de rol van de VOC komt hierbij aan de orde. Veel porselein werd naast specerijen, zijde en kruiden door de VOC verhandeld, maar daarnaast was er ook privé handel door de scheepsofficieren.
De introductie van het eerste Chinese porselein in Nederland in 1602 wordt uitgebreid toegelicht. De VOC speelde ook een belangrijke rol bij de inter-Aziatische handel waarbij  Chinees porselein naar onder andere Arabië werd verscheept.

13 november – Henk Schulte Nordholt over:  “China en de Barbaren”
Eeuwenlang was China de onbetwiste grootmacht van Oost-Azië. De invloed van het Rijk van het Midden reikte van Tibet tot Japan en andere volkeren werden gezien als barbaars. In de Eeuw van Vernedering (1839-1949) ging het land door een diep dal: het Westen en Japan degradeerden de oude natie tot een vazalstaat.
Inmiddels heeft het land zijn positie als economische mogendheid herwonnen, maar hoe gaan de communistische leiders hiermee om? Voegt Peking zich naar de westerse wereldorde of wil zij de oude glorie herstellen? Kan een botsing met de Verenigde Staten worden voorkomen?
In deze lezing schetst de spreker de invloed van de geschiedenis op China’s zoektocht naar een nieuwe identiteit.
Henk Schulte Nordholt (Wassenaar, 1953) studeerde Sinologie in Leiden. Vanaf 1985 was hij zakelijk actief in China. Zo heeft hij zich o.a. beziggehouden met het financieren van de Nederlands-Chinese handel en heeft hij in China een technologiebedrijf opgericht. Naast zijn zakelijke carrière is hij al ruim twintig jaar actief als schrijver en spreker over China.
Hij schreef vier boeken, waarvan ‘China & de barbaren – het verzet tegen de westerse wereldorde’ het meest recent is. Zijn speciale expertise betreft geschiedenis, cultuur, economie en financiën.
Niet als wetenschapper, maar als iemand die kennis van die onderwerpen weet te vervlechten met een jarenlange praktijkervaring van zaken doen met Chinezen.

11 december – Sabine Lichtenstein over: “Leandro Bassano” 

Musicoloog Dr Sabine Lichtenstein zal, aan de hand van klinkende muziekvoorbeelden en interessante afbeeldingen, een muzikale “petite histoire” vertellen:
Over een barmhartige Franciscaan, die in de 14e eeuw in Venetië een verbijsterende daad  verrichtte, over babietjes en bedelaars, bewaarscholen, virtuoze en keiharde muziek en over een componerende roodharige blufgozer en een aantal van zijn collega’s. Die geschiedenis biedt haar de gelegenheid ook te beschrijven hoe en waarom het (solo)concert zich heeft ontwikkeld zoals het nu is. De muziekliefhebber onder haar gehoor zal weten wat hij bij zijn (volgende) bezoek aan Venetië moet bezichtigen en beluisteren.
Sabine Lichtenstein werd geboren in Jerusalem en is getogen in Amsterdam en Antwerpen. Zij studeerde muziekwetenschap en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, terwijl ze werkzaam was aan de Hogeschool der Kunsten Amsterdam, in de orkestenwereld, als redacteur van Mens & Melodie en als muziekrecensent (voor Het Parool). Als staflid bij Muziekwetenschap van de UvA doceerde en publiceerde ze bijna 3 decennia lang.            www.sabinelichtenstein.nl