Thérèse Schwartzes vader vertegenwoordigde een Amerikaans element in haar karakter: zij deed alles op grote schaal en had een zekere durf, die Hollanders over het algemeen niet hebben. De schijnbaar moeiteloze virtuositeit van de geflatteerde , elegante portretten leidde in het sobere Nederland tot flink wat kritiek. Ook haar actieve rol in het publieke, bestuurlijke en culturele leven en de hoge prijzen die zij kon bedingen lokten reacties uit. Niettemin wist zij haar status van veelgevraagd portrettiste van de Nederlandse elite tot aan haar dood in 1918 te bestendigen. Cora Hollema vertelt het verhaal van de harde leerschool bij haar Amerikaans/Duitse vader, haar technisch raffinement en het hof, waar zij kind aan huis was. Het verhaal van een bijzondere persoonlijkheid en een uitzonderlijke carrière. Drs. Cora Hollema (1948), is socioloog, tentoonstellingsmaker en publicist, was werkzaam o.a. bij het Frans Halsmuseum, Museon, Universteitsmuseum Agnietenkapel en Slot Zeist.Recent verscheen haar boek ‘Thérèse Schwartze, Painting for a Living’ (Amsterdam, 2015)www.thereseschwartze.com