In haar boek “Het Lied van de Parel” schrijft Josephine Polman uitgebreid over de geschiedenis en de vele aspecten van parels: van de biologie van de oester, het groeiproces, de winning en de verschillende verschijningsvormen van parels tot en met de toepassingen ervan in juwelen en versierselen van de oermens tot heden.
Daarnaast gaat zij in op de rol die parels door de eeuwen heen gespeeld hebben in de kunst en de literatuur en op de vele mythen en legenden waarmee parels zijn omringd. Zo is in de vijf grote wereldgodsdiensten de parel het symbool voor goedheid, schoonheid en volmaaktheid.
Josephine Polman (Geel, 1919) is opgegroeid in België en begon haar opleiding aan de Opvoedkundige Academie voor Meisjes in Brussel. Na de tweede wereldoorlog raakte zij geïnteresseerd in parels door haar betrokkenheid bij de wederopbouw van een importbedrijf voor parels. In de halve eeuw daarna verdiepte zij haar kennis over parels gedurende de vele reizen die zij ondernam en waarbij zij in talloze musea op zoek ging naar bijzondere objecten en bijzondere verhalen over parels.