Fiscale aftrekbaarheid van schenkingen

Hoe kunt u De Nieuwe Kring steunen?

De Nieuwe Kring is een algemeen nut beogende instelling, ofwel een ANBI. Dit houdt in dat u kunt profiteren van een belastingvoordeel, als u De Nieuwe Kring ondersteunt. Dit kunt u doen op diverse manieren.

Incidentele gift
U kunt naast de jaarlijkse contributie een gift doen op rekeningnummer 43.35.35.318 [IBAN NL62ABNA0433535318] ten name van De Nieuwe Kring, Aerdenhout.
Giften zijn fiscaal aftrekbaar voorzover de giften die u in een jaar aan De Nieuwe Kring en eventuele andere ANBI’s doet, gezamenlijk uitstijgen boven 1% van uw jaarinkomen. U mag bovendien niet meer dan 10% van uw jaarinkomen aftrekken.

Periodieke schenking
U kunt een periodieke schenking doen door middel van een overeenkomst die u aangaat met De Nieuwe Kring voor een periode van minimaal vijf jaar. Het voordeel van deze vorm van schenking is, dat het bedrag volledig fiscaal aftrekbaar is. De drempel van 1% van uw jaarinkomen geldt in dit geval niet. Afhankelijk van uw inkomen kan het belastingvoordeel oplopen tot 52% van uw gift.

Geen notariële akte meer nodig
Tot eind 2013 geldt nog de regel dat de periodieke schenking in een notariële akte dient te worden vastgelegd. Dit gaat per 1 januari 2014 veranderen. Met ingang van die datum volstaat een schenkingsovereenkomst tussen u en De Nieuwe Kring; een notariële akte is dan niet meer nodig. Op de website van de belastingdienst zal binnenkort een model schenkingsovereenkomst beschikbaar zijn.

Periodieke schenking eenvoudig te regelen
Indien u een schenkingsovereenkomst met De Nieuwe Kring zou willen aangaan, kunt u de penningmeester informeren over de hoogte van het jaarlijks te schenken bedrag. De Nieuwe Kring zal dan op basis van het model van de belastingdienst een schenkingsovereenkomst opstellen. U krijgt de schenkingsovereenkomst per post of per e-mail toegestuurd. U kunt de overeenkomst kritisch bekijken. Na verwerking van uw eventueel commentaar, wordt de overeenkomst door De Nieuwe Kring en door u in tweevoud ondertekend. Een exemplaar is voor u ten behoeve van uw eigen administratie.