De Nieuwe Kring

Bron van reflectie, contemplatie
en inspiratie

Oscar Mendliklaan 3
2111 AS Aerdenhout

06-16396446
023-5245845

Sybout van der Meer - De Nieuwe Kring

ds Sybout van der Meer

Op donderdag 22 september zal ds Sybout van der Meer in het kader van de lezingencyclus Maatschappij en Moreel leiderschap een inleiding geven waarin hij dit thema zal belichten vanuit de theologie. Na de lezing is er ruime gelegenheid om van gedachten te wisselen met de spreker.

Onze maatschappij is internationaal in een roerige fase terecht gekomen. Tal van onzekerheden bepalen de kwaliteit van ons leven op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Het vluchtelingenprobleem is veelomvattend, de invloed van de Islam lijkt toe te nemen, de relatie tussen oost en west op ons Europees continent staat onder grote druk, evenals de verhoudingen binnen het Europa van de 28.

Wat betekent het om de spanningen met onze Oost-Europese buurlanden te zien oplopen? Hoe gaan we om met een toenemende stroom vluchtelingen? Is er nog sprake van moreel leiderschap dat op het brede vertrouwen van ons allen zou moeten kunnen rekenen of moeten we leren omgaan met het gebrek hieraan?

Sybout van der Meer (Sint Nicolaasga, 1946) is emerituspredikant van de Doopsgezinde Gemeente te Haarlem; naast een aantal nevenfuncties is hij momenteel voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Donderdag 22 september

Deze lezing wordt gehouden in de grote zaal van De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout

  • 19.30 uur: Zaal open
  • 20.00 uur: Aanvang lezing
  • 22.00 uur: Einde (ca.)

Entree: €10,00 (leden DNK €7,50)

Aanmelden is gewenst. Dat kan telefonisch op het nummer van De Nieuwe Kring: 06-16396446 of door overmaking van het juiste bedrag op NL62ABNA0433535318 t.n.v. De Nieuwe Kring onder vermelding van: “Moreel Leiderschap – 22 september”

Complete cyclus

Deze lezing is de tweede in een cyclus van vijf lezingen. U kunt zich voor de gehele cyclus aanmelden door overmaking van €40,- (leden van De Nieuwe Kring €30) op NL62ABNA0433535318 t.n.v. De Nieuwe Kring onder vermelding van: “Moreel Leiderschap-cyclus”

De organisatie en de gespreksleiding zijn in handen van Rob van der Heijden. Voor inhoudelijke informatie is hij bereikbaar onder nummer 06-53352213.