Themadienst door Ds J. Goud
“Pasen: naar het licht toe leven”.