Statuten

De vereniging “De Religieuze Kring” is opgericht te Aerdenhout op 19 december 1923.
In verband met de invoering van het nieuwe Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is in de Algemene Vergadering van 9 december 1979 besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen.
Van deze opnieuw vastgestelde Statuten is een notariële akte opgemaakt op 20 december 1979 door Mr Jan Marie Bast, notaris te Aerdenhout (gemeente Bloemendaal).

In de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 april 2013 is de naam van de vereniging – voorheen “De Religieuze Kring” – gewijzigd in “De Nieuwe Kring”. De artikelen 1 en 2 van de Statuten zijn overeenkomstig aangepast.

Statuten van De Nieuwe Kring – 23 april 2013