Doelstelling

Ontmoetingsplaats voor levensbeschouwing

– Inspireren

De Nieuwe Kring wil inspireren bij de zoektocht naar antwoorden op de grote levensvragen. We zijn kritisch en willen voor onze zoektocht onze intellectuele vermogens inzetten, waarbij  zowel geloof als levensbeschouwing een rol kunnen spelen.

– Open gedachtenwisseling

11-0011

Ons huis in Aerdenhout

De Nieuwe Kring wil er zijn voor mensen, die een open gedachtewisseling op prijs stellen. Er wordt aandacht besteed aan filosofische,  levensbeschouwelijke en religieuze onderwerpen. Wij streven naar een open opstelling, zowel onderling als naar de buitenwereld, in het besef dat ieder in zijn zoektocht eigen uitgangspunten heeft.

– Lezingen, discussiekringen, zondagochtendbijeenkomsten

De lezingen, discussiekringen en zondagochtendbijeenkomsten vinden plaats in een sfeer van onderling respect in ons bijzondere gebouw aan de Oscar Mendliklaan in Aerdenhout (een monument uit 1923).